Record details

Name
    Dvořák, L.
Author of Monograph
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
Author of Article
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Structural and luminescence properties of Zns prepared by SHS
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách