Record details

Name
    Dvořák, Libor
Author of Monograph
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
Author of Article
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Fuzzy Interpolation and Fuzzy Logic Inference in Control and Decision-Making
    Linguistically Oriented Fuzzy Logic Control, Its Present Stage and Further Development