Record details

Name
    Dvořák, Vojtěch
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
Author of Article
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
    The outline ot tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic