Record details

Name
    Dvořák, Z.
Author of Article
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Biting and gnawing traces on reptilian and mammalian bones: a case study from the Miocene of the Czech Republic
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohhemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Gnawing Traces on Reptile and Mammal Bones from Ahníkov (North Bohemian Brown-Coal Basin, Miocene, Czech Republic)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
    Three new Ichnogenera of Biting and Gnawing traces on Reptilian and Mammalian Bones: A Case Study from the Miocene of the Czech Republic
    Tracing the Eocene-Oligocene transition: A case study from North Bohemia
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)