Record details

Name
    Dvořák, Zdeněk
Author of Article
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Anatas z Krupky
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic
    Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro
    Česká tisícovka na Maganiku
    Deltaic deposits in the North Brown Coal Basin and their documentation in the Bílina opencast mine
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hartite from Bílina
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Koule vršanské a bílinské
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty požářiště na dole Bílina
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerosty zkamenělých stromů
    New record of Early Miocene (MN3a) mammals in the open brown coal pit Merkur,North Bohemia,Czech Republic
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at Želénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev) (02-34 Bílina)
    Whewellit a jeho výskyty
    Whewellit aus dem Nordboehmischen Braunkohlenbecken
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech