Record details

Name
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
Author of Article
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Měrunic
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Kalcit v Českém středohoří
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lom Lahošť u Duchcova
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Výskyty barytu na Teplicku
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří