Record details

Name
    Dykast, Ivan
Author of Article
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách