Record details

Name
    Eckhardt, Pavel
Author of Article
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf)
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku