Record details

Name
    Ekert, Vladimír
Author of Article
    Environmental impact of mine water from chemical extraction and underground uranium mining - Straz pod Ralskem
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Zatápění uranového dolu Hamr I