Record details

Name
    Eliáš, Mojmír, 1932-
Author of Article
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    Elevation facies of the malm in Moravia
    IV. setkání evropských sedimentologů
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Jupiter a Saturn objektivem kosmických sond
    Od Venuše k Plutu
    Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc.