Record details

Name
    Fabry, Jan
Author of Article
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Podzemní skladování
    Rozvoj a úkoly inženýrské geologie
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů