Record details

Name
    Fárová, Kateřina
Author of Monograph
    Věda a příroda
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
Author of Article
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Přírodní hrozby a rizika v krajině
    Volcanic history of the Conchagua Peninsula (eastern El Salvador)