Record details

Name
    Faimon, Jiří, 1950-
Author of Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Advances in cave aerosol research
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Rozměry kinetických konstant a rovnováha
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Straw stalactites from building constructions
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions