Record details

Name
    Fečko, Peter, 1960-
Author of Article
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Mineralogy and dressing technology of copper slags
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti