Record details

Name
    Fendek, Marián
Author of Article
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Small computers in groundwater classification
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky