Record details

Name
    Fengl, Milan
Author of Article
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Fluoritová těžba v České republice
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Historické haldy
    Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Pektolit z Těchlovic u Děčína
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina