Record details

Name
    Ferenc, Peter
Author of Article
    Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí