Record details

Name
    Fišera, Milan, 1937-
Author of Article
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie Petra Jakeše
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Cadomian magmatic events in the Bohemian Massif - U-Pb data from felsic magmatic pebbles
    Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Evidence of UHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
    Geochemistry of Variscan blastomylonites of the Vidly pod Pradědem locality, the Hrubý Jeseník Mts.: paleotectonic implications
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    New evidence for UHP metamorphism in the Bohemian Massif of the Central European Variscan
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Variská orogeneze v sileziku
    A vestige of very high-pressure (ca 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana