Record details

Name
    Fottová, Daniela
Author of Monograph
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic
    Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Hydrochemie v povodí Loukov - závěrečná zpráva úkolu 4110/01
    Návrhy ekostabilizačních opatření pro územní plán Vimperska
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Liz
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Lysina
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí U dvou louček
    Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
    Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Author of Article
    17 years of biogeochemical monitoring in the GEOMON network of small catchments, Czech Republic
    Accumulation of arsenic in polluted and unpolluted small watersheds in Central Europe
    Atmogenic Pb in small forest catchments of Central Europe - The mass balance and isotope approaches
    Behaviour of arsenic in forested catchments following a high-pollution period
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Cloud and fog water deposition and its hydrological and ecological importance in selected regions of the Czech Republic
    Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt
    Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
    Czech Republic
    Czech Republic
    Daily streamwater runoff characteristics from the ICP IM catchments (CZ01, CZ02, DE01) in the Bohemian Massif
    Development of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments
    Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesni potok catchment, the Czech Republic
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Export of Arsenic from Forested Catchments Under Easing Atmospheric Pollution
    Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
    Geogenic and atmogenic sulfur in forested catchments: The isotope mass balance approach
    GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice
    Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Human- and climate- induced changes in the surface stream activity affecting the element cycling
    Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment
    Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls
    Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
    Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004)
    Lead cycling in forested catchments: Trends in input-output mass balances over 12 years of easing industrial pollution
    Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách?
    Monitoring látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    The monitoring network GEOMON - 10 years of data
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic
    Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition - observation and evaluation in the Czech Republic
    Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest
    Occult precipitation as an important input into the mountainous catchments of the Czech Republic
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function
    Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level
    Pollutant concentrations in deposited precipitation at the Kopisty station
    Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory
    Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
    Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
    Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
    Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change
    Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry
    Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe
    Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition - a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
    The Relationship between the Quality of Ground Waters and the Forest Cover in Regions Affected by High Levels of Acid Atmospheric Deposition - a Case Study of the Krušné Hory Mts.,Czech Republic
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Runoff from the ICP IM catchments in the Bohemian Massif
    Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer
    Storage of arsenic in various compartments of forested catchments along a pollution gradient
    Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the Czech GEOMON network
    Stream water recovery in the Czech Republic - Results from the GEOMON network of catchments
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Time and space variability of the occult precipitation in the selected mountainous and urban areas of the Czech Republic
    Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015
    Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech Republic, between 1994 and 2000
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Usazené srážky na Šumavě
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
    Vývoj depozice síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
    Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON