Record details

Name
    Franěk, Jan
Author of Monograph
    AMS 3D
    Česká verze webu České geologické služby
    From microstructures to large-scale crustal deformations in collisional orogen: multidisciplinary approach
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
    Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Section about South Bohemian granulite massifs in Granulites and Granulites 2009 excursion guide
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
    Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Author of Article
    Contrasting mafic to felsic HP-HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic)
    Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Magnetic fabrics in garnet peridotites-pyroxenites and host felsic granulites in the South Bohemian Granulites (Czech Republic): Implications for distinguishing between primary and metamorphism induced fabrics
    Model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: implications for exhumation of high-pressure rocks in large hot orogens
    A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens
    Na Hrádku - pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
    Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view
    Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách
    Origin of felsic granulite microstructure by heterogeneous decomposition of alkali feldspar and extreme weakening of orogenic lower crust during the Variscan orogeny
    The precursor of Variscan felsic granulites, process of its granulitization, and inversed rheology of feldspars and quartz in the lower-crustal conditions
    Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective
    South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks
    Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem
    Web České geologické služby v nové podobě