Record details

Name
    Franc, Jiří
Author of Article
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř