Record details

Name
    Franců, Eva
Author of Monograph
    CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vzorkování plavenin v menších tocích
Author of Article
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Biodegraded petrogenetic substances in billlabong sediments as evidenced by molecular fossils
    Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
    Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
    Coal rank and pyrolitic characteristics in the boreholes in the Upper Silesian Basin
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic)
    Current level of the organic pollution in the Bílina river sediments (Czech Republic)
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
    Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
    Development of methods to collect and analyze gasoline range (C5-C12) hydrocarbons from seabed sediments as indicators of subsurface hydrocarbon generation and entrapment
    Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature
    Geochemical parameters of organic matter in sediments are evaluated in respect to thermal history of the Prague Basin
    Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    Isotopic and geochemical evidence of gas producing microbial ecosystems in coal seams and gobs in the SW Upper Silesian basin, Czechia
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic
    Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (The Variscan orogeny of the souteastern Bohemian Massif)
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
    Vzorkování plavenin v menších tocích