Record details

Name
    Franců, J.
Author of Article
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Barrandian of the Prague Basin: Field Observations, Analyses and Numerical Simulation of Petroleum Generation-Migration
    Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno-Rakovnik Basin, Czech Republic)
    Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia)
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for the burial history of Lower Paleozoic strata
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Molecular and organic petrological characteristics of Permian bituminous coals in the Boskovice Basin, eastern Bohemian Massif
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Stratigraphic archive of lake development in the Stephanian B of the Bohemian Massif evidence by molecular composition and pyrolytic properties of organic matter
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně