Record details

Name
    Franko, Ondrej
Author of Article
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Geotermálna energia na Slovensku
    Geotermálne mapy vo svete
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Založenie európskej vetvy Medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)