Record details

Name
    Frantál, Bohumil
Author of Monograph
    Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
    Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
    Dubňany
    Geografie malých měst 2003
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Holešov
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
    New Rural Spaces : Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism
    New Rural Spaces. Towards renewable energies, multifunctional farming and sustainable tourism
    Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
    Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
Author of Article
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    Actual problems of life in small Moravian towns as perceived by their inhabitants
    Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
    Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic)
    A curse of coal? Exploring unintended regional consequences of coal energy in the Czech Republic
    Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
    Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas
    Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects
    Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
    Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    New Trends and Challenges for Energy Geographies: Introduction to the Special Issue
    Percepce a image malých měst
    Percepce malých moravských měst jejich obyvateli
    Perception and public opinion of wind power plants
    Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
    Place in mind: measuring an image and managing a brand (case study of small Moravian towns)
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
    Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007)
    Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
    Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic)
    Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
    Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
    Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo)
    use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR.
    Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
    Wind energy development: global demands - local controversies (A social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic)
    Wind power exploitation: a local threat or development opportunity?
    The "Wind Tourism" in the Czech Republic: situation and prospects
    Zvláštnosti kvality života v malých městech
Editor of Monograph
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Regions, Localities and Landscapes in New Europe