Record details

Name
    Fuchs, Petr
Author of Article
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    K mineralogii Českého středohoří
    Krupkait - povstání z popela
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice