Record details

Name
    Fultner, Jaromír
Author of Article
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Evropská a slovenská energetická politika
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti