Record details

Name
    Fusán, Oto
Author of Article
    Block dynamics of the west Carpathians
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Life jubilee of RNDr. Ján Bystrický, DrSc.
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    On the structure of the west Carpathians
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
    Prehľad stavby Západných Karpát
    Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.