Record details

Name
    Gába, Zdeněk, 1939-
Author of Article
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mísovité tvary na bludném balvanu
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
    Sběr a výzkum klastů
    Stav architektonických památek a paleontologie
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc.
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka