Record details

Name
    Gabašová, Ananda
Author of Monograph
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Author of Article
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
    History of discovery and study of new minerals at Jáchymov
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Příprava vzorků pro laboratoř REM
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití elektronového mikroskopu BS 340
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)