Record details

Name
    Gabašová, Ananda, 1953-
Author of Article
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic