Record details

Name
    Gabriel, Zbyněk
Author of Article
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
    Mineralized stromatolit-like cherts in the Upper Proterozoic of the Bohemian Massif
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)