Record details

Name
    Gebouský, Milan
Author of Article
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů