Record details

Name
    Geršl, Milan
Author of Monograph
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
    Dezinfekce mikrobiálního napadení Opony v Jurikově dómě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Jeskyně
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně - Desinfekce mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby na Oponě v ZAJ
    Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Pár slov o evidenci jeskyní České republiky v praxi
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
    Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Povodňové riziko ve speleologii - Holštejn, prosinec 2004
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    Speleofórum, 3. ročník konference Kras
    Speleofórum 2010
    Spelofórum, 2. ročník konference Kras
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vzorkování plavenin v menších tocích
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
Author of Article
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
    Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
    Current level of the organic pollution in the Bílina river sediments (Czech Republic)
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
    Environmental disturbances in early Middle Frasnian (punctata Zone) - Alamo Comet was likely accompanied by other bolides
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for punctata equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Holocene marine terraces on two salt diapirs in Pesian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates
    Holocene marine terraces on two salt diapirs in the Persian Gulf, Iran: age, depositional history and uplift rates
    Hranická propast
    Hranická propast očima geologů
    Hranická propast očima geologů
    Hranický kras : (K 212 06)
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
    Late Variscan remagnetization of Devonian carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
    Magnetic susceptibility correlation of km-thick Eifelian-Frasnian sections (Belgium-Czech Republic)
    Magnetic susceptibility correlation of km-thick Eifelian-Frasnian sections (Belgium-Czech Republic)
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
    Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
    Relationships between magnetic susceptibility of limestones and sea level change ("direct relationship and major crises on the earth")
    Speleotémy a jeskynní minerály
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Rep.)
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Subcrustal CO2 Flux Measurement in the Hranice Hydrothermal Karst
    The "unroofed cave" near the Bunker (Laški Ravnik)
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Vzorkování plavenin v menších tocích
    Weathering products trapped in pure platform limestones: Geochemical picture of magnetic susceptibility and gamma-ray variations
    Zbrašovské aragonitové jeskyně
    Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras)