Record details

Name
    Gilíková, H.
Author of Article
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    The first palynological results from the low metamorphosed, late Early Devonian sandstones from the Tišnov area (Moravia, Czech Republic)
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří)
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Variscan Diastrophic Siliciclastic Sediments of the Moravo-Silesian Zone (Bohemian Massif): Provenance and Palaeotectonic Setting
    Vend na Jižní Moravě?
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně