Record details

Name
    Gilíková, Helena
Author of Monograph
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
    Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
    Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Podolské souvrství - Raison d´etre
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-413 Mokrá-Horákov - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
    'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Author of Article
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
    Burd Gol granite Massif as a typical product of the Late Cambrian post-orogenic magmatism in the SE part of the Lake Zone, Gobi Altay, SW Mongolia
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
    The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    The first palynological results from the low metamorphosed, late Early Devonian sandstones from the Tišnov area (Moravia, Czech Republic)
    Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    The Lower Paleozoic clastic in the Měnín-1 borehole (Southern Moravia, Czech Rapublic)
    Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
    Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
    O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom)
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
    Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
    Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimentology of Redeposited Conglomerates: Sections at large Quaries of the Drahany Culm Basin
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic)
    Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic)
    Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Vend na jižní Moravě?
    Vend na jižní Moravě?
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou