Record details

Name
    Goliáš, Viktor
Author of Monograph
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Thoriové výskyty České republiky a jejich mineralogie
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
Author of Article
    Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Comparison of mechanical properties and structural changes of continuous basalt and glass fibres at elevated temperatures
    A comparison of natural and experimental long-term corrosion of uranium-colored glass
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Copak nám to teče pod Tetínem
    Crystal structure of UO2SO4.2.5H2O: Full anisotropic refinement and vibration characteristics
    Effect of natural irradiation in fluorites: possible implications for nuclear waste managenement?
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Field alpha-spectroscopy of radon (Rn-222) and actinon (Rn-219) progeny in soil gas: Locating a radon source
    Gemstones and noble metals adorning the sceptre of the Faculty of Science of Charles University in Prague: integrated analysis by Raman and XRF handheld instruments
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Identifying century-old long-spined Daphnia: species replacement in a mountain lake characterised by paleogenetic methods
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Krátkodobá radioaktivita minerálních vod karlovarské termy: argument pro jejich balneologickou aplikaci in-situ
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Late Stage of Weathering of Uranium Ores As a Waste Rock after Historical Silver Mining, Joachimsthal, Czech Republic
    Lead fluxes, isotopic and concentration profiles in a peat deposit near a lead smelter (Příbram, Czech Republic)
    Léčivé radioaktivní prameny v Janských Lázních - Těsném dole
    Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
    Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Natural corrosin of old glass coloured with uranium compounds
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural corrosion of old potash glass coloured with uranium compounds
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    Prameny radioaktivních minerálních vod v orlicko-sněžnické klenbě
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
    Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn_1.5 Te_1.5
    Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn1.5Te1.5
    Thorium occurences in the Czech republic and their mineralogy
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Thorium phosphates of the rhabdophane group and phyllosilicates intergrowths
    Uranium glasses: the experimental leaching compared to the long-term natural corrosion
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
    The Variscan Kasperske Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Weathering of the old uranium glasses - an analogue of vitrified waste
    Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization
    Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization