Record details

Name
    Gregerová, Miroslava
Author of Monograph
    Hutnický region Říčansko
Author of Article
    Aggregate volcanic rocks potential risk for durability of concrete structure?(one of significant factors of structure crisis management)
    Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    APPLICATION OF OPTICAL METHODS FOR THE RESEARCH OF NEOLITIC CERAMICS
    Brněnský masiv
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Chemické složení loštických pohárů
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    ETTRINGITE AND THAUMASITE FORMATION CONDITIONS IN CONCRETE STRUCTURES
    Examination of argillaceous calcareous sandstones from the Czech Republic used as a medieval building material
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Geovisualization of aggregates for AAR prediction and its importance for risk management
    Geovisualization of Aggregates for AAR Prediction and its Importance for Risk Management
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Hydration products of GGBS in portland cement concrete
    IIdentification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy
    The influence of blast- furnace slag hydration products on micro cracking of concrete
    The influence of blast-furnace slag hydration products on microcracking of
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Methodology of historical and recent pottery technological processes examination
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela
    Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    O stavebním kameni znojemské rotundy
    Optical and scanning electron microscopy of concrete deteriorating minerals of these methods to crisis management.
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
    Products of historical concretes degradation: Qualitative and quantitative study
    Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Stellerit and other exotic anthropogeneous minerals
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Technolithology
    Technolitologie, současnost a perspektiva
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu
    Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii
    Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
    Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie