Record details

Name
    Gregerová, Miroslava, 1948-
Author of Article
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Chemické složení loštických pohárů
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Technolithology
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno