Record details

Name
    Gruntorád, J.
Author of Article
    Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
    Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov