Record details

Name
    Gruntorád, Jan, jr.
Author of Article
    Atmogeochemické monitorování
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vliv magnetosféry na životní prostředí
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii