Record details

Name
    Hájovský, Jiří
Author of Article
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.