Record details

Name
    Hübner, Miloš
Author of Article
    Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)