Record details

Name
    Hašlar, Oldřich
Author of Article
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Ložisko granitu Mysletice
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji