Record details

Name
    Halíř, Josef
Author of Article
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Solution of the 1.2/2-D Inverse Gravity Problem Using Different Nonlinear Iterative Formulas
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu