Record details

Name
    Hauk, Jan
Author of Article
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O zlatech z Jesenicka
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Zlato jesenických stratiformních ložisek
    Zlato trošku jinak