Record details

Name
    Havíř, Josef, 1970-
Author of Article
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Paleostress Analysis in the Region of Western Bohemia
    Problem of Stress Analysis in the Nový Kostel Area (W Bohemia): Influence of Various Geometries of Active Faults
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
    Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc)
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Results and interpretation of the strain analysis of the Culmian conglomerates in the quarry near Hostěradice
    The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands
    Results of the Simple Stress Analyses of Micro-earthquake Focal Mechanisms in the Area of Western Bohemia
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Seismicity in the Area of Western Bohemia
    Seismotektonická analýza
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Stress analyses in the epicentral area of Nový Kostel (Western Bohemia)
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic)
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí