Record details

Name
    Havlíček, Jaroslav
Author of Article
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor