Record details

Name
    Havlíček, Pavel, 1944-
Author of Article
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen südlich von Mailberg auf Blatt 23 Hadres und in der Umgebung von Tiefenthal auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Nový IGCP projekt 518
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Stratigrafie Holocénu
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou