Record details

Name
    Hejtmánek, Drahoslav
Author of Article
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR